11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Sportowa Niedziela Bez Używek

W dniu 10 sierpnia 2014r. na Boisku ORLIK 2012 w Nowej Wsi odbędzie się turniej „Sportowa Niedziela  Bez Używek”.

 

Celem  turnieju są:

• promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Olszewo-Borki i  powiatu ostrołęckiego,

• integracja społeczności lokalnej,

• przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wypełnienie i organizację wolnego czasu,

• propagowanie zdrowego stylu życia.

Przewidziane są nagrody dla drużyn, które zajmą I-III miejsca oraz dyplomy dla wszystkich, a także statuetki dla najlepszego bramkarza i strzelca.

Podstawą udziału jest dokonanie zgłoszenia drużyny według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl . Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2014r. do Animatora Sportu Pana Waldemara Pędzicha Tel. 668921401.

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!