11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nadzwyczajna XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 16 lipca 2014 r. o godz. 8:00 w siedzibie urzędu odbyła się Nadzwyczajna XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki podczas której radni podjęli następujące uchwały
 
 
1) uchwałę nr XLVIII/275/14 zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych – zmiana dotyczyła zapisów uprzednio podjętej uchwały i dostosowania do postanowień uchwały budżetowej, obligacje przeznaczone będą na sfinansowanie deficytu budżetu;
2) uchwałę nr XLVIII/276/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji z FOGR w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadania “Przebudowa drogi transportu rolnego żwirowej na bitumiczną we wsi Siarki” całkowita wartość zadania 293.806,00 zł.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!