11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 06 lipca 2014 r. o godz. 14.00 w miejscowości Zabiele Wielkie rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięło 7 drużyn z jednostek OSP z terenu gminy. Zawody odbyły się jak co roku w dwóch kategoriach wiekowych: męskich drużyn OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych w tradycyjnie dwóch konkurencjach

 

1/ sztafety pożarniczej o długości 350 m podzielonej na 7 odcinków o długości 50 m z przeszkodami,

2/ ćwiczenia  bojowego polegającego na rozwinięciu linii gaśniczych.

Do zawodów stanęła tylko jedna młodzieżowa drużyna pożarnicza z Rżańca, która zajęła I miejsce i zdobyła puchar w kategorii MDP.

Z drużyn męskich najlepszą okazała się drużyna z Zabiela Wielkiego, która zajęła I miejsce w kategorii męskich drużyn OSP i zdobyła puchar zawodów.Na kolejnych miejscach uplasowały się: OSP Stepna Stara, OSP Nowa Wieś, OSP Dobrołęka, OSP Olszewo-Borki, OSP Rżaniec, OSP Żerań Mały.

Zmagania drużyn oceniała komisja sędziowska w składzie:

Przewodniczący - brygadier Tadeusz Drozd,

członkowie: młodszy brygadier Leszek Pragacz,

starszy kapitan Marta Kacprzycka,

Starszy sekcyjny Tomasz Chojnowski,

ogniomistrz Tomasz Abramczyk

Rozgrywane zawody były kolejną okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawności sprzętu, jakim dysponują. Zwycięzcom wręczone zostały pamiątkowe puchary i upominki ufundowane przez sponsora zawodów – Wójta Gminy Olszewo-Borki oraz dyplomy przygotowane przez jury zawodów. Nagrody i gratulacje składali zawodnikom Komendant Gminny OSP Bogdan Święcicki i Prezes OSP Dariusz Kossakowski.

Trzy pierwsze drużyny otrzymały ufundowane przez Wójta Gminy Olszewo-Borki nagrody pieniężne.

Zdjęcia z zawodów

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!