11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Odpady komunalne

Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje, że wywóz odpadów komunalnych odbywał się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Najbliższy odbiór śmieci zmieszanych nastąpi 7 lipca od godz. 7:00załączeniu aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

Wykonawcą usług będzie firma Staubach sp. z o.o wraz z podwykonawcą firmą MPK sp. z o.o. Gmina w dniu 3 lipca br. podpisała umowę na odbiór odpadów do 31 grudnia 2015 roku. Dotychczasowa dobra współpraca w zakresie realizacji ,,ustawy śmieciowej”, pozwala pozytywnie postrzegać kolejny okres współpracy.

Jednocześnie informuję, że Gmina Olszewo-Borki nie planuje podwyżek opłat do końca 2014 roku. Od nowego roku będą rozważane podwyżki opłat dla gospodarstw nie prowadzących segregacji odpadów. Planowane są również obniżki opłat dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny. Informacje o powyższych działaniach będą dostępne na naszej stronie internetowej oraz przekazywane w sposób zwyczajowo przyjęty.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!