11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nakręcamy swoją przyszłość

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach zakończyła projekt „Nakręcamy swoją przyszłość” zrealizowany dzięki grantowi z działania na rzecz lokalnego rynku pracy „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wspieranego przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Fundations), realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Uczestnikami tego działania byli uczniowie Gimnazjum im.  Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach i Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Wsi.

W ramach projektu uczniowie:

  • Określili swoje mocne strony, potrzeby i preferencje zawodowe korzystając z narzędzi udostępnionych na stronie http://www.praca-enter.pl – „Twój Potencjał”.
  • Uczestniczyli w dwudniowych warsztatach dziennikarskich obejmujących m. in. prawne aspekty pracy dziennikarza, przygotowanie i redagowanie informacji, sposoby prezentacji, panowanie nad stresem przy wystąpieniach publicznych, teoria globalnej wioski, teoria szumu medialnego.
  • Brali udział w wyjeździe do Telewizji Polskiej S.A., do Warszawy. W programie: zwiedzanie studiów filmowych, pomieszczeń reżyserskich, pracowni dekoracji.
  • Pracowali w kole filmowym przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszewie-Borkach.
  • Grupa uczestników projektu nagrała film krótkometrażowy „Dwa światy” promujący Olszewo-Borki, wykorzystując sprzęt zakupiony za środki z grantu tj. kamerę Sony HDR-CX410, statyw, kartę pamięci i program komputerowy Sony Movie Studio Platinum Suite 12.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!