11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Olszewo-Borki z odnowioną kanalizacją

Trwa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z podciśnieniowej na ciśnieniową w Olszewie-Borkach, wartość inwestycji to ponad 1 mln 670 tys. zł, zadanie realizuje spółka Euroterm z Ciechanowa. Wcześniej (2020 r.) za blisko 637 tys. zł została wybudowananowa przepompownia ścieków przy ul. Średniej.

Stan instalacji od lat był na tyle poważny, że stał się jednym z powodów wypowiedzenia umowy na świadczenie usług na terenie gminy przez OPWiK. Istniało też zagrożenie całkowitej niewydolności sieci, co w konsekwencji oznaczałoby konieczność codziennego wypompowywania i wywozu nieczystości z terenu Olszewa-Borek. Oprócz oczywistych uciążliwości generowałoby to ogromne koszty.

W tej sytuacji wójt Aneta Larent zdecydowała już w roku 2019 o priorytetowej realizacji przebudowy kanalizacji sanitarnej.

W pierwszym etapie została wykonana przepompownia ścieków o wydajności 25,0 dm3/s. Otrzymała ona nowy system sterujący i agregat prądotwórczy, który dostarczy niezbędne do pracy pomp napięcie w przypadku poważnej awarii elektrycznej.

Od kilku tygodni trwa drugi etap inwestycji - zmiana systemu sieci kanalizacji sanitarnej z podciśnieniowej na ciśnieniową. Wiąże się to z przebudową kilkunastu studni kanalizacyjnych.

Dotychczasowe awarie wynikały ze stopnia zużycia instalacji i wyposażenia oraz zastosowanej technologii tzw. kanalizacji podciśnieniowej. Taki system działa sprawnie wyłącznie wtedy, gdy układ w całości jest szczelny w czasie pracy, co w rzeczywistości jest trudne do utrzymania i wymaga częstych interwencji serwisowych. W rurociągach kanalizacji ciśnieniowej – przepływ wymuszony jest przez pompy ściekowe z urządzeniem rozdrabniającym. Włączają się losowo w zależności od szybkości napełniania się ściekami zbiorników poszczególnych pompowni ścieków. Jest to rozwiązanie bardziej praktyczne i mniej podatne na awarie.

Obecnie wymieniane są płyty pokryw i włazy tych studni kanalizacyjnych, które zostaną wyposażone w nowoczesne pompy. Każda z nich zyska nowe zasilanie i odrębne sterowanie, które będzie można realizować zdalnie. Dzięki wykorzystaniu technologii gsm w przypadku awarii którejś z pomp informacja o tym zdarzeniu zostanie natychmiast przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W związku z prowadzonymi pracami w obrębie części studni kanalizacyjnych wycięta została nawierzchnia asfaltowa, będzie ona jednak odtworzona po zakończeniu wszystkich niezbędnych robót. W najbliższym okresie mogą też występować przejściowe utrudnienia w funkcjonowaniu systemu odbioru ścieków.

Planowane zakończenie zadania to 30 czerwca br.

Przepompownia_1.JPGPrzepompownia_2.JPGPrzepompownia_3.jpgPrzepompownia_4.jpg

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!