11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ptasia grypa na Mazowszu

Wojewoda Mazowiecki poinformował o wystąpieniu kilku ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa, w związku tym niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z jego zapisami:

Hodowcy powinni:

  • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
  • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanych w stadach przydomowych,
  • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
  • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać ją po wyjściu z kurnika,
  • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,

Hodowcy nie powinni:

  • dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,
  • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
  • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

Ponadto, przypominamy że zgodnie z obowiązującym prawem należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Informujmy również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale niepatogenny dla ludzi.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!