11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Żywność trafia do potrzebujących

W dniu 5 marca 2021 r. Gmina Olszewo-Borki otrzymała od Caritas Diecezji Łomżyńskiej ok. 13 ton żywności, która zostanie rozdysponowana wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Akcja została przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy skorzystają osoby i rodziny, w których dochód nie przekracza kwoty 1542,20 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz 1161,60 zł w przypadku w przypadku rodzin (dochód liczony na osobę).

W dostarczeniu i rozładunku żywności ogromną pomocą służyli żołnierze 52 Batalionu Lekkiej Piechoty z V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

IMG_6883a.jpgIMG_6884a.jpgIMG_6885a.jpgIMG_6889a.jpg

Pani Aneta Katarzyna Larent Wójt Gminy Olszewo-Borki składa serdeczne podziękowania każdemu, kto zaangażował się w pomoc w dostarczeniu, rozładunku i dystrybucji żywności:

  • Caritas Diecezji Łomżyńskiej,
  • Żołnierzom 52 Batalionu Lekkiej Piechoty z V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej,
  • Panu Patrykowi Pawłowi Kmiołek - Firmie "Tartak u Pawła",
  • Panu Danielowi Sadlak - Radnemu Gminy Olszewo-Borki,
  • Pani Anecie Beczak
  • Kierownikowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!