11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zebranie wiejskie dla Sołectwa Grabnik

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), uchwały Nr XXXI/199/21 Rady Gminy Olszewo-Borki z dn. 24 lutego 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Grabnik oraz §19 Statutu Sołectwa Grabnik stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/70/07 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 5 września 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grabnik ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 2 listopada 2007 r., Nr 220, poz. 6324) w związku z rezygnacją sołtysa sołectwa Grabnik, zwołuje się zebranie wiejskie dla Sołectwa Grabnik.

Zebranie odbędzie się dn. 7 marca 2021 roku o godz. 15:00 na placu zabaw w miejscowości Grabnik

W przypadku braku wymaganego kworum mieszkańców uprawnionych do głosowania, zebranie odbędzie się po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny, w tym samym miejscu i dniu.

Proponuje się następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Zapoznanie mieszkańców z zasadami wyboru sołtysa.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór sołtysa

Ponadto informuję, iż zgodnie z aktualnymi zasadami i zaleceniami w związku z pandemią wirusa COVID-19 każdy mieszkaniec zobowiązany jest do przybycia na zebranie w maseczce i zachowania bezpiecznego dystansu podczas trwania zebrania wiejskiego.

W związku z powyższym proszę o udział w zebraniu.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!