11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim

W latach 2021 – 2022 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)" którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 483 osób w wieku 30 lat i więcej (283 K/200 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych

  • bezrobotni o niskich kwalifikacjach,
  • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety.

Udzielenie wsparcia zostanie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu poprzez opracowanie/aktualizację IPD. Każdy uczestnik projektu otrzyma zgodną z IPD ofertę obejmującą formę wsparcia w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące instrumenty rynku pracy:

  1. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  2. organizacja miejsc odbywania stażu,
  3. szkolenia.

Budżet projektu na lata 2021-2022 wynosi 7 955 200,49 zł. W 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3 965 140,22 zł, gdzie 3 172 112,18 zł to wkład Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19

Szczegółowe informacje
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka
tel. (29) 760 43 83, 760 45 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http//ostroleka.praca.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Przedsięwzięcie uwzględnia różnice między życiem kobiet i mężczyzn oraz kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!