11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Środowiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych

W związku z realizacją w 2021 roku zadań dotyczących rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz potrzebą diagnozy i analizy potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu gminy Olszewo-Borki w związku ze staraniami Gminy Olszewo-Borki o przyznanie dotacji na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie gminy Olszewo-Borki zachęcamy do zgłaszania się zainteresowanych do dnia 28 lutego 2021r.

Wymagania:

  1. Osoby przewlekłe psychicznie chore;
  2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne;
  3. Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych;
  4. Wiek: powyżej 18 roku życia.

Zgłoszenia należy dokonać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13 pok. nr 5. Więcej informacji pod nr tel. (29) 764-78-75 (pracownicy socjalni).

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!