11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Strażacy otrzymali pomoc z WFOŚiGW

Strażacy z OSP Olszewo-Borki i OSP Stepna Stara otrzymali wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup specjalistycznego wyposażenia. Każda z jednostek OSP otrzymała po 20 000,00 złotych dotacji.


Druhowie z OSP Olszewo-Borki przeznaczyli dotację na zakup min: ubrań koszarowych, radiotelefonów przenośnych a także wyposażenia do zabezpieczenia akcji ratowniczo-gaśniczych (tłumic, mostki przejazdowe, pompy pływające itp.).
Natomiast strażacy z OSP Stepna Stara zakupili min: ubrania koszarowe i specjalne, spodnie pilarza, radiotelefon przenośny a także sprzęt do zabezpieczenia akcji ratowniczo-gaśniczych (wentylator oddymiający, kurtynę wodną zbieracz itp.).

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!