11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przypomina, że utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

 

Zainteresowanymi właścicielami gruntów są w myśl art. 199 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne właściciele gruntów, na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ. Właściciele gruntów muszą zatem pamiętać, że do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym melioracyjnych, wymagane jest regularne wykonywanie właściwych prac utrzymaniowych. Niewywiązywanie się z obowiązku konserwacji urządzeń wodnych powoduje wyłącznie złe skutki, prowadzi między innymi do podtopień skutkujących stratami plonów na użytkach rolnych.
Jeżeli obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.
Informacja PGW Wody Polskie (do pobrania)

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!