11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

3,2 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych

3 mln 200 tys. zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zasili budżet gminy Olszewo-Borki. O tym, ile środków trafi do województwa mazowieckiego poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Oficjalną listę dofinansowań opublikował na swoich stronach Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

400 tys. złotych zostanie przeznaczone na budowę gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt.

800 tys. złotych to dofinansowanie na budowę 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gdzie ze względów ekonomicznych niezasadne jest budowanie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

2 miliony złotych będą przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy.

Podczas oceny wniosków poszczególnych gmin brano pod uwagę takie kryteria jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

To kolejne dofinansowanie ze strony rządu. Pierwsza dotacja jaką otrzymała nasza gmina wyniosła ponad 1 mln 300 tys. zł.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!