11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Medyczny zestaw dla strażaków

Specjalistyczną torbę medyczną na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi przekazała dyrektor Regionalnego oddziału KRUS w Warszawie Joanna Bala. W spotkaniu dotyczącym współpracy gminy, OSP i KRUS wzięli udział: wójt Aneta Larent, poseł Arkadiusz Czartoryski oraz reprezentujący Komendanta Gminnego OSP - druh Daniel Sadlak.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspiera rozwój ratownictwa przedmedycznego na obszarach wiejskich, które ma na celu ograniczanie skutków wypadków, w tym wypadków przy pracy rolniczej.

Przekazany zestaw medyczny składa się z przyrządów do kontrolowania lub wspomagania oddechu i tlenoterapii, unieruchamiania złamań i zwichnięć, zapewniania komfortu termicznego, tamowania krwotoków, opatrywania ran i oparzeń oraz płynów do dezynfekcji, latarki czołowej, rękawic ochronnych, folii ochraniającej, zestawu amputacyjnego, worka na odpady medyczne, nożyczek ratowniczych oraz aparatu do płukania oka z bocznym odpływem.

Służby pożarnicze uczestniczą często w akcjach ratunkowych, gdzie po przybyciu na miejsce zdarzenia udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pomagają w zabezpieczeniu miejsc wypadków drogowych i wszystkich innych, w których niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu. Szybkie udzielenie profesjonalnej pomocy niejednokrotnie decyduje o życiu i zdrowiu, a także daje szanse na zmniejszenie skutków zdarzenia wypadkowego oraz skrócenie czasu leczenia poszkodowanych.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest jedną z dwóch na terenie naszej gminy, włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

IMG_1105.JPGIMG_1110.JPGIMG_1111.JPGIMG_1113.JPGIMG_1117.JPGIMG_1123.JPG

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!