11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Mostowo z nową drogą

Trwa intensywna realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostowo, gmina Olszewo-Borki''. Prace są prowadzone na odcinku 800 m. Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ,,OSTRADA" Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrołęce.

Zakres robót obejmuje:

1. Wykonanie prac przygotowawczych takich jak: roboty pomiarowo-geodezyjne, roboty ziemne;
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa;
3. Przebudowę nawierzchni żwirowej na jezdnię wykonaną z mieszanki mineralno-bitumicznej;
4. Wykonanie zjazdów na posesję z kostki betonowej;
5. Wykonanie prac wykończeniowych, takich jak: pobocza z kruszywa oraz oznakowanie pionowe.

Zadanie jest już na końcowym etapie realizacji.

Wartość inwestycji wynosi 539 588, 70 złotych, w tym wartości dofinansowania w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 70 % wartości kosztów kwalifikowanych.

IMG_1012.jpgIMG_1013.jpgIMG_1014.jpgIMG_1015.jpgIMG_1016.jpgIMG_1017.jpgIMG_1018.jpgIMG_1044.jpgIMG_1045.jpg

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!