11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

Wójt Gminy Olszewo-Borki, działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1463), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Olszewo-Borki: Drężewo, Grabnik, Grabowo, Kordowo, Kruki, Łazy, Nożewo, Olszewo-Borki, Przystań od dnia 16.10.2020r. do dnia 16.12.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, biuro podawcze na parterze, w godzinach pracy urzędu 8:00– 16:00.


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starosty Ostrołęckiego.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2020r.
Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Płomyka 58, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Więcej w BIP

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!