11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy

W dniu 8 października 2020r. (czwartek) o godz. 18.30 w budynku szkoły w Nowej Wsi przy ul. Leśnej 2a (budynek po gimnazjum) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Olszewo-Borki, która będzie przeprowadzana w ramach realizacji zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Olszewo-Borki".

Inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy przeprowadzą, na zlecenie gminy, ankieterzy spółki GlobalECO Projekt 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w terminie od dn. 09.10.2020r. do dn. 15.11.2020r.
Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji jest jednym z działań naprawczych nałożonych na wszystkie gminy w województwie mazowieckim w nowym programie ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, przyjętym uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 roku.


Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych), w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób, spalany jest najczęściej węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych, węgiel brunatny, drewno, jak również niejednokrotnie odpady z gospodarstw domowych, i które odpowiedzialne są za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego.


Podczas spotkania przedstawiciele spółki GlobalECO Projekt 2 Sp. z o.o. zaprezentują także proekologiczne programy dotacyjne na 2020 rok.

 

Zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Olszewo-Borki" zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020".

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!