11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Pierwsze komputery trafiły do szkół

Wójt Gminy Olszewo-Borki Aneta Katarzyna Larent przekazała dyrektorom pięciu szkół z terenu gminy laptopy wraz ze słuchawkami zakupione w ramach dofinansowania z programu pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Gmina Olszewo-Borki zakupiła 33 zestawy laptopów wraz ze słuchawkami za łączną kwotę 68.028,84 zł.

Zakupiony sprzęt został rozdysponowany następująco (zgodnie z zapotrzebowaniem otrzymanym ze szkół):
1. Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach – 9 laptopów ze słuchawkami;
2. Szkoła Podstawowa w Antoniach – 5 laptopów ze słuchawkami;
3. Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi – 4 laptopy ze słuchawkami;
4. Szkoła Podstawowa w Przystani – 8 laptopów ze słuchawkami;
5. Szkoła Podstawowa w Grabówku – 7 laptopów ze słuchawkami.

Otrzymane laptopy będą użyczane uczniom w czasie zdalnej nauki prowadzonej przez szkoły, a po ustaniu epidemii wrócą na wyposażenie pracowni komputerowych szkół. Zestawy komputerowe kupione w ramach kolejnego rządowego programu wsparcia trafią do placówek już w najbliższym czasie.

20200904_120718.jpg20200907_114550.jpg

Działanie jest realizowane w ramach projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!