11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Komunikat dotyczący zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków

W nawiązaniu do komunikatu i pisma Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informującego klientów z terenu gminy Olszewo-Borki o rozwiązaniu umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków, Gmina Olszewo-Borki informuje, że podejmuje niezbędne działania celem zapewnienia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków po 1 stycznia 2021 r.

Zaistniała sytuacja wynika z faktu wypowiedzenia przez miasto Ostrołęka porozumień międzygminnych na świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków dla gmin Lelis, Rzekuń i Olszewo-Borki.

W związku z powyższym tam gdzie będą pozwalały na to warunki techniczne odbiorcy z terenu gminy zostaną przyłączeni do Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi i Stepnie Starej.

W pozostałych przypadkach Gmina Olszewo-Borki będzie prowadzić rozmowy z Prezydentem Miasta Ostrołęki celem zapewnienia dalszego świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Olszewo-Borki przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i zawarcia nowej umowy w tym zakresie.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!