11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej – harmonogram i wytyczne

Gmina Olszewo-Borki otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie gminy. Przedsięwzięcie polega na odbiorze, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej przez mieszkańców gminy Olszewo-Borki.

Usługa będzie realizowana przez firmę Hubert Bąk H.B. GROUP z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Rolnicy, którzy złożyli wnioski w sprawie udziału w programie, zobowiązani są we własnym zakresie dostarczyć folię rolniczą i inne odpady przewidziane w ramach programu pochodzące z działalności rolniczej do wskazanych w harmonogramie miejsc.

Wyznaczone zostały następujące terminy i godziny z podziałem na obsługiwane punkty zbiórki w miejscowościach:
1) 30 lipca 2020r. Rżaniec (plac przy remizie strażackiej) godz. 8:00 – 15:00
2) 31 lipca 2020r. Białobrzeg Dalszy (plac wiejski) godz. 8:00 – 11:00
3) 31 lipca 2020r. Dobrołęka (plac przy remizie strażackiej) godz. 11:30 – 15:00
4) 3 sierpnia 2020r. Stepna Stara (plac przy zlewni mleka) godz. 8:00 – 15:00

UWAGA!
Odpady przekazywane do punktów zbierania odpadów muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Odpady powinny być posegregowane na oddzielne frakcje:
1. folia z balotów po sianokiszonce biała i zielona – razem
2. folia pryzmowa czarna i czarno-biała – razem
3. opakowania po nawozach
4. opakowania typu Big Bag
5. siatka do owijania balotów
6. sznurek do owijania balotów

Odpady nie mogą być w postaci luźnej, prosimy o zapakowanie ich w Big Bagi oraz dostarczenie w postaci zwartej, np. owinięte sznurkiem. Odpady zanieczyszczone i nieposegregowane nie zostaną odebrane.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!