11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Kolejne wsparcie dla szkół

Pomimo wakacji trwają intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego, w tym możliwości właściwego prowadzenia zdalnej nauki. Gmina Olszewo-Borki uzyskała kolejna dotację na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 104 190, 72 zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła+". Projekt „Zdalna Szkoła+" jest kontynuacją wcześniejszego programu grantowego „Zdalna Szkoła". Obie inicjatywy powstały, w związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronowirusa.

 

Gmina Olszewo-Borki ponownie złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielanego wsparcia będą uczniowie z rodzin wielodzietnych. W obecnej chwili trwa postępowanie przetargowe i już niebawem zakupiony sprzęt trafi do szkół, które udostępnią go nauczycielom oraz najbardziej potrzebującym uczniom.

Projekt „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"
Wartość projektu: 104.190,72 zł
Kwota dofinansowania: 104.190,72 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!