11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Pięć sołectw z dofinansowaniem

We czwartek 2.07.2020 r. odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie zadań realizowanych przez sołectwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Samorządów. Nasza gmina otrzymała z samorządu Mazowsza pomoc dla zadań realizowanych przez 5 sołectw: Wyszel, Rżaniec, Żebry Stara-Wieś, Żebry Wierzchlas, Żerań Mały.

Przy wsparciu MIAS jeszcze w tym roku będą realizowane następujące zadania:

Budowa ogrodzenia działki nr 174 w miejscowości Wyszel.
W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie działki nr 174 z siatki (ok. 250 m) wraz z furtką i bramą oraz wykonany zostanie fundament:

 • całkowita wartość zadania 20 000,00 zł
 • wkład własny - środki finansowe pochodzące z Funduszu Sołeckiego 10 000,00 zł
 • pomoc finansowa z budżetu Województwa 10 000,00 zł

Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Rżaniec
W ramach zadania zostaną wymienione drzwi wewnętrzne, tarkiet, wyremontowana będzie łazienka.
Budynek szkoły służy nie tylko dzieciom ale również mieszkańcy często spotykają się w większym gronie w celach integracyjnych oraz na różnych zebraniach i spotkaniach co integruje lokalną społeczność. Obiekt wymaga jednak remontu:

 • całkowita wartość zadania 32 299,42 zł
 • wkład własny - środki finansowe pochodzące z Funduszu Sołeckiego 22 299,42 zł
 • pomoc finansowa z budżetu Województwa 10 000,00 zł

Żebry Stara Wieś - Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie lamp ledowych
Realizacja polegała będzie na wymianie 13 szt. starych lamp oświetlenia ulicznego na obecnie istniejących słupach oraz dowieszeniu 9 nowych lamp ledowych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Żebry-Stara Wieś:

 • całkowita wartość zadania 22 647,43 zł
 • wkład własny - środki finansowe pochodzące z Funduszu Sołeckiego 12 647,43 zł
 • pomoc finansowa z budżetu Województwa 10 000,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Wierzchlas
W ramach realizacji projektuzostaną zakupione materiały niezbędne do wykonania etapu I budowy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas (wykonanie fundamentów oraz wylaniu płyty betonowej):

 • całkowita wartość zadania 22 564,23 zł
 • wkład własny - środki finansowe pochodzące z Funduszu Sołeckiego 12 564,23
 • pomoc finansowa z budżetu Województwa 10 000,00 zł

Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do Remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Żeraniu Małym.
Kostka brukowa wraz z przygotowaniem i wyrównaniem terenu zostanie ułożona przed budynkiem remizy OSP w Żeraniu Małym:

 • całkowita wartość zadania 20 021,11 zł
 • wkład własny - środki finansowe pochodzące z Funduszu Sołeckiego 10 021,11 zł
 • pomoc finansowa z budżetu Województwa 10 000,00 zł
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!