11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Awans w finansowym rankingu

Według rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce nasza gmina zajęła 483 miejsce spośród sklasyfikowanych 1547 gmin wiejskich z całego kraju. Dla porównania w ubiegłym roku (zestawienie danych za 2018) znaleźliśmy się na 759 miejscu. Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego to zestawienie, które obejmuje wszystkie samorządy. Zostało ono przygotowane przez ekonomistów z uznanych krakowskich uczelni.

Liczba wskaźników, którymi ekonomiści oceniają sytuację finansową samorządu terytorialnego jest bardzo duża. Zespół badawczy wybrał siedem wskaźników, które są najczęściej omawiane w literaturze fachowej, są to:

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem;
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń;
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem;
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!