11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2020 na jednego ucznia

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) Gmina Olszewo-Borki ogłasza, że podstawowa kwota dotacji na rok 2020 na jednego ucznia obliczona na dzień 01.07.2020 r. wynosi dla

1) przedszkoli:

  • 13.103,16 zł (1.091,93 zł miesięcznie) – przedszkola publiczne
  • 9.827,37 zł (818,95 zł miesięcznie) – przedszkola niepubliczne

2) szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny:

  • 8.294,60 zł (691,22 zł miesięcznie) – oddziały przedszkolne w szkołach publicznych
  • 6.220,95 zł (518,41 zł miesięcznie) – oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2019 r. wynosi:

  1. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki pomniejszoną o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 257
  2. w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki pomniejszoną o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 43
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!