11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Światłowody dla mieszkańców

Na terenie naszej gminy rozpoczyna się proces budowy sieci światłowodowej. Gmina Olszewo-Borki oraz spółka FIBEE IV zawarły porozumienie w zakresie komunikowania i promocji inwestycji światłowodowych. W ciągu niespełna dwóch lat Internet światłowodowy dostępny będzie dla co najmniej 1894 gospodarstw domowych w gminie Olszewo-Borki.

Projekt realizowany jest przy wsparciu funduszy unijnych, w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Dzięki niemu mieszkańcy na terenie naszej gminy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu.

Wójt gminy Aneta Larent zadeklarowała wspieranie działań związanych z budową sieci światłowodowej w zakresie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, decyzji oraz zgód dysponenckich. Samorząd zaoferował także pomoc w działaniach informacyjnych na temat inwestycji.

Przyłącza światłowodowe będą doprowadzone nieodpłatnie do wszystkich szkół na terenie gminy i lokalizacji wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w porozumieniu z firmą wykonawczą. Zasadniczo dotyczy to lokalizacji ze słabo rozwiniętą infrastrukturą telekomunikacyjną.

Na potrzeby prowadzonego projektu, stworzona została specjalna wyszukiwarka zasięgu sieci światłowodowej, która dostępna jest pod adresem: getfibre.pl. Umożliwia ona sprawdzenie jaki adres znajduje się obecnie w zasięgu sieci oraz uzyskanie informacji na jakim etapie są prace projektowe.

Projekt budowy sieci to jednak przedsięwzięcie rozwojowe i ostateczny zakres gospodarstw domowych objętych inwestycjami będzie dostosowywany na bieżąco do sytuacji zastanej w terenie, w ramach zasad obowiązujących przy realizacji inwestycji POPC.

Jeżeli spłyną konkretne deklaracje mieszkańców przyłączenia do sieci inwestor rozważy dołączenie kolejnych punktów. Istotnym warunkiem budowy światłowodu będzie także późniejsza zgoda na udostępnienie na potrzeby lokalizacji światłowodów dostępu do słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy posesjach bądź działek po których może przebiegać.

Ostateczna lista gospodarstw domowych, które zostaną objęte zasięgiem sieci światłowodowej znana będzie w momencie zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla ostatniego odcinka sieci.

Koszty realizacji budowy światłowodu i doprowadzenia do poszczególnych posesji będą pokrywane ze środków UE i środków własnych Inwestora.

Późniejsze zawarcie umowy z operatorem (np. Orange, Inea) na dostarczanie internetu czy innych usług multimedialnych za pośrednictwem zainstalowanego światłowodu należeć będzie jednak już do każdego mieszkańca indywidualne i będzie odpłatne, na takiej zasadzie jak inne usługi telekomunikacyjne.

Zaletą światłowodu będą jednak bardzo szybkie połączenia internetowe. W przypadku chęci dołączenia do planowanej sieci światłowodowej taką deklarację można zgłaszać bezpośrednio inwestorowi bądź sołtysowi swojej miejscowości. Takie zgłoszenia Urząd Gminy przekaże później zbiorczo wykonawcy.

Realizacja inwestycji potrwa do końca 2021 r.

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!