11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Dofinansowanie na drogę w Przystani

15 czerwca 2020 r. zostały podpisane umowy na dofinansowanie 10 dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie powiatu ostrołęckiego.  Jedna z dróg zostanie przebudowana na terenie naszej gminy w miejscowości Przystań. Umowę podpisała wójt Aneta Larent i skarbnik gminy Grażyna Szabłowska, Zarząd Mazowsza reprezentowały panie Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni żwirowej z kruszywa naturalnego na drodze dojazdowej do gruntów rolnych (nr ewid. dz. 391). Przebudowa przewidziana jest na odcinku 1 km. Szerokość planowanej nawierzchni 4 m. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie  w wysokości 35 000 zł  ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wartość szacunkowa całego zadania wynosi ok. 100 000 zł.

Przebieg drogi w Przystani

Podpisanie umowy Przystan.JPGPodpisanie umowy Przystan 1.JPG

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!