11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Komunikat Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce informuje, że z dniem 25 maja 2020 r. na terenie powiatu ostrołęckiego zostanie wznowione udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego.


Zasady obowiązujące od 25 maja br. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego:

  1. Tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem mogą osobiście zgodnie z umówionym telefonicznie terminem skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. Otrzymanie terminu wizyty, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym;
  3. Należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa;
  4. Porada prawna udzielana będzie osobie uprawnionej bez osób towarzyszących:
  5. Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób ( to jest 2 metry) i pracowników urzędu;
  6. Po wejściu do lokalu, w którym udzielane są porady prawne należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący;
  7. Nie będzie możliwości skorzystania z toalet znajdujących się w urzędzie;
  8. W przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń wizyta w urzędzie nie będzie możliwa.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!