11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Taksacja terenowa lasów

W terminie od dn. 4 maja 2020r. do dn. 30 lipca 2020r. na terenie gminy Olszewo-Borki odbywa się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w ramach realizacji zadania pt. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa". Prace na zlecenie powiatu ostrołęckiego prowadzić będzie spółka Taxus UL z Warszawy.

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach dla przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą o lasach projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!