11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Przedszkola będą otwarte

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z terenu gminy Olszewo-Borki od 6 maja będą gotowe na przyjęcie dzieci. Od 6 maja 2020 r. będą otwarte przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przy uwzględnieniu stosownych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W zajęciach przedszkolnych będą mogły brać udział dzieci zdrowe-bez objawów chorobowych.

Dyrektorzy jednostek zostali zobowiązani do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki, zapewnienia środków higienicznych oraz ochrony osobistej potrzebnych do bezpiecznego funkcjonowania placówek.

Rodziców, którzy są chętni do skorzystania z opieki przedszkolnej prosimy o bezpośredni kontakt z właściwą placówką, gdzie uzyskają szczegółowe informacje.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!