11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

KRUS - ocena ryzyka w gospodarstwie rolnym

W związku z epidemią koronawirusa, która objęła także nasz kraj, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiesiła realizację działań prewencyjnych skierowanych do rolników. Obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Rząd RP nie spowodowały jednak ograniczenia pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Chcemy, aby zawsze ona była bezpieczna.

Jednym z zadań związanych z obsługą ubezpieczonych i świadczeniobiorców, które wynikają z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, realizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest szeroko zakrojona działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

W ramach pozaszkoleniowej działalności prewencyjnej od kwietnia 2018 roku wykonywane są przez pracowników KRUS przeglądy gospodarstw rolnych, celem których jest zwrócenie uwagi rolników na zagrożenia i ryzyko upadku oraz zagrożenia przyczyniające się do zaistnienia wypadków z udziałem maszyn.

W związku z epidemią koronawirusa, która objęła także nasz kraj, Rzad RP wprowadził ograniczenia w swobodnym funkcjonowaniu wielu dziedzin życia społecznego. W trosce o zdrowie i życie rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odwołała zaplanowane na najbliższy czas wydarzenia prewencyjne, wymagające bezpośrednich kontaktów między osobami w nich uczestniczącymi.
Obostrzenia sanitarne nie powodują jednak ograniczenia pracy w obrębie własnego gospodarstwa, nawet dla osób objętych kwarantanną. Zalecane jest jednak odizolowanie własnego siedliska/domostwa od osób z zewnątrz.

Mimo odwołania zaplanowanych szkoleń, spotkań, wizytacji w gospodarstwach i imprez dla rolników, KRUS nie zapomniał o swojej misji - „Jesteśmy po to, aby świadcząc usługi związane z ubezpieczeniami społecznymi rolników, zaspokajać oczekiwania społeczeństwa". W związku z poczuciem spełnienia powierzonych nam zadań chcemy dotrzeć do rolników i osób związanych ze środowiskiem wiejskim poprzez media. Przesyłamy więc Państwu Listę kontrolną zachęcając do przeprowadzenia w swoim gospodarstwie oceny ryzyka wypadku z grupy „upadek osób" oraz Listę kontrolną oceny gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych. Zastosowanie ww. list kontrolnych pomoże rolnikom zidentyfikować potencjalne źródła zagrożeń występujących w gospodarstwie, a następnie ich zlikwidowanie.

W załączeniu:
- Listy kontrolne, w celu poprawy bezpieczeństwa podczas pracy rolniczej

Kierownik PT KRUS w Ostrołęce
Roman Szewczak

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!