11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi

Budynek dawnego Gimnazjum w Nowej Wsi otrzyma nowe życie. Zostanie w nim uruchomiony Środowiskowy Dom Samopomocy. Gmina otrzymała dla tego działania deklarację wsparcia od Wojewody Mazowieckiego na kwotę ponad 600 tys. złotych. Środki będą przeznaczone na przeprowadzenie prac budowlanych mających na celu przystosowanie budynku, a także wyposażenia placówki w niezbędny sprzęt.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi według założeń będzie ośrodkiem dziennego wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zadania jakie ma realizować Dom to min.: prowadzenie działań mających na celu osiągnięcie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do jak najlepszej samodzielności życiowej.

Intencją przyświecającą utworzeniu ośrodka jest także zapewnienie wsparcia rodzinom w sprawowaniu opieki nad osobą z niepełnosprawnością intelektualną.

W realizację pomysłu zaangażowali się parlametarzyści, poseł Arkadiusz Czartoryski i senator Robert Mamątow. Pozytywne opinie w tej sprawie wyrażają również radni gminy, którzy z uwagą obserwują i wspierają działania prowadzone w obszarze pomocy społecznej.

Utworzenie na terenie naszej gminy Środowiskowego Domu Samopomocy znacząco poprawi jakość życia grupy osób chorych psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, dostarczy również rodzinom sprawującym opiekę nad osobami chorymi niezbędnej pomocy i wsparcia.

Planowane uruchomienie ośrodka przewidywane jest na koniec roku 2020.

IMG_1.JPGIMG_2.JPGIMG_3.JPGIMG_4.JPGIMG_5.JPGIMG_6.JPGIMG_7.JPGIMG_8.JPG

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!