11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja dotycząca pracy jednostek gminnych w okresie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS - COV-2

W dniu 11 marca 2020r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, placówek oświatowych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Placówki oświatowe zostają zamknięte zgodnie z decyzją podjętą w dniu 11.03.br. przez Prezesa Rady Ministrów tj., w dniach 12-13.03 br. będą prowadzone zajęcia opiekuńcze bez zajęć dydaktycznych, natomiast od dnia 16.03. przez okres 2 tygodni placówki oświatowe będą nieczynne: szczegółowy komunikat

Wprowadza się zmiany w pracy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach mające na celu ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu pracowników z petentami, by nie stwarzać warunków do ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.

Na posiedzeniu ustalono następujące zasady:

  • wszyscy interesanci zobowiązani są do pozostawienia dokumentów na parterze budynku, w biurze podawczym. W przypadku konieczności rozmowy z pracownikiem Urzędu, pracownik zejdzie do biura podawczego;
  • piętro i poddasze budynku zostają wyłączone z obsługi interesantów;
  • wszelkie dokumenty, również te związane z wydaniem dowodu osobistego i dokumentacją Urzędu Stanu Cywilnego przyjmowane będą w godzinach pracy urzędu w biurze podawczym;
  • dokumenty związane z ewidencją ludności i urzędem stanu cywilnego wydawane będą interesantom w dniach pracy urzędu w godz. 14-16;
  • Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury będą nieczynne do odwołania;
  • zawieszone do odwołania zostają zajęcia w Domu Seniora w Olszewie-Borkach;

Podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny. Obecnie nie stwierdzono na terenie gminy Olszewo-Borki występowania choroby COVID-19.

WÓJT GMINY
Aneta Katarzyna Larent

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!