11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja dla rolników dotycząca folii rolniczej

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach uprzejmie informuje, że w 2019 roku w ramach programu priorytetowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" na terenie gminy Olszewo-Borki złożonych zostało 98 wniosków o łącznej masie odpadów do unieszkodliwienia równej około 128 ton.


W dn. 04.12.2019r. został złożony drogą elektroniczną wniosek o dofinansowanie (w kwocie 63.875,00 zł) przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach powyższego programu priorytetowego. Wniosek został przyjęty i zarejestrowany w NFOŚiGW tego samego dnia. W miesiącu styczniu 2020r., Urząd Gminy w Olszewie-Borkach otrzymał telefoniczną informację, że wnioski będą rozpatrywane i oceniane w miesiącu lutym i marcu br., natomiast podpisywanie umów rozpocznie się w miesiącu marcu 2020 roku.
W dn. 06.02.2020r. poinformowano gminę, że wnioski złożone w ramach programu są w trakcie weryfikacji, po zweryfikowaniu złożonego wniosku przez fundusz gmina otrzyma pisemną informację o sposobie jego rozpatrzenia. Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez fundusz i podpisaniu umowy pomiędzy Gminą a NFOŚiGW.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!