11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zmiana wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje, że od dnia 1 lutego 2020 roku ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz metoda ustalenia tej opłaty.

 


Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
• 24,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
• 20,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.
W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzeniem ustawowego obowiązku segregacji odpadów wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracje należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2020r., w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, pokój nr 20 i 21.

Szczegółowe informacje można znaleźć tu

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!