11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ogłoszenie o wprowadzeniu stopni alarmowych na terenie RP

W związku z Zarządzeniem Nr 6 z dnia 17 stycznia 2020r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się pierwszy stopień alarmowy ALFA i pierwszy stopień alarmowy ALFA CRP dotyczący cyberprzestrzeni. Oba stopnie obowiązywać będą od dnia 23 stycznia 2020r. od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020r. do godz. 23.59. Stopni alarmowych nie wprowadza się przypadkowo.

 

Służby wywiadowcze musiały mieć sygnały o potencjalnym zagrożeniu terrorystycznym, stąd administracja publiczna i obywatele są obowiązani zachować szczególną czujność. Wprowadzenie stopnia ALFA- najniższego w skali czterostopniowej związane jest z obchodami 75 rocznicy wyzwolenia KL Auschitz-Birkenau, które odbędą się w dniu 27 stycznia br.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o:

  • informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności,
  • informowanie służb o zauważeniu osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia (dziwnie rozglądających się w miejscach publicznych, prowadzących wyraźną obserwację miejsc lub obiektów, fotografujących ukradkiem te obiekty, itp.) .
  • informowanie służb o zastanawiąjąco zaparkowanych samochodach w miejscach nie zawsze na ten cel przeznaczonych.

Od czujności i odpowiedzialności nas wszystkich zależy nasze bezpieczeństwo.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!