11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Komenda Miejska Policji informuje

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, informuję, iż zgodnie z planem priorytetowym, będą przeprowadzone działania w miejscowościach:
- Olszewo-Borki przy ul. Matejki w rejonie skwerku i placu zabaw dziecięcego oraz w rejonie kortu tenisowego przy ul. Chopina,
- Nowa Wieś przy ul. Parkowej i Szkolnej,

Planowane działania mają na celu ograniczenie popełnianych wykroczeń z art. 124KW, art. 145KW, art. 43 ust. 1 i 2 z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz zapobieganiu demoralizacji nieletnich.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!