11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach przekazuje w załączeniu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy na rok 2020. Usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie realizowana przez Konsorcjum firm RDF Sp. z o.o., MPK Pure Home Sp. z o.o. z siedzibą: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5, zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Olszewo-Borki".

W miesiącu styczniu 2020 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian. Od miesiąca lutego 2020 roku przewidziana jest zmiana metody ustalenia tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ten sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

O nowych stawkach opłaty oraz wzorze i terminie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!