11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Droga która łączy

W Szkole Podstawowej w Grabówku została podpisana umowa między Powiatem Ostrołęckim a wykonawcą, na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych: Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, Przasnysz – Baranowo. Ponad 20 km dróg przebuduje Ostrada, która wygrała przetarg oferując kwotę 28.844.000,00 zł. Powiat Ostrołęcki uzyskał na to zadanie 80 proc. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Olszewo-Borki zdecydowała o wsparciu inwestycji w roku 2020 kwotą blisko 800 tys. zł.


Spotkanie, na którym umowa została podpisana odbyło się w obecności wójtów: gminy Olszewo-Borki, Anety Larent i Baranowa, Henryka Toryftera. Obecny był także Marcin Grabowski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i kierownik delegatury Mazowieckiego Uzrędu Wojewódzkiego w Ostrołęce.


W uroczystości uczestniczyli radni powiatowi: Andrzej Grzyb, Waldemar Pędzich, Dariusz Domian, radni gminy Olszewo-Borki Edward Luma i Daniel Sadlak, radni gminy Baranowo, sołtysi. Powiat reprezentował starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz Grzegorz Bakuła, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce.
- Inwestycja ta jest bardzo ważna zarówno dla powiatu, jak również dla gminy Olszewo-Borki i Baranowo – podkreśliła wójt Aneta Larent. – Dlatego bardzo dziękuję panu staroście, że podpisanie umowy odbywa się w tym miejscu, na terenie szkoły w Grabówku. – To ogromne wyzwanie, ale mam nadzieję, że zadanie zostanie pomyślnie, bez przeszkód zrealizowane.
- Zadanie jest dwuletnie, w jego skład wchodzi sześć odcinków, podzielonych na etapy. Pierwszy kończy się wraz z listopadem 2020 roku, drugi – z sierpniem 2021 roku. W pierwszym budowana będzie droga od Nowej Wsi w stronę Grabnika i Grabówka, a także odcinek biegnący w stronę Jastrząbki. Równolegle odcinek Przasnysz -Baranowo. W drugim etapie przewidujemy spięcie inwestycji odcinkiem Jastrząbka-Gaczyska. Myślę, że w ten sposób obie gminy będą zadowolone, bo prace zaczną się na terenie jednej i drugiej. Myślę, że będzie to droga przyjaźni. Nie tylko połączy gminy między sobą, ale przede wszystkim połączy ludzi: panią wójt i pana wójta, radnych, sołtysów, producentów mleka i wszystkich, którzy będą z niej korzystać – powiedział starosta. – Na pewno będzie to droga o przyzwoitych parametrach, która znacząco wpłynie na rozwój gospodarczy tego obszaru.

Starosta przypomniał, że na to zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie z rezerwy, którą do dyspozycji w Funduszu Dróg Samorządowych miał premier Mateusz Morawiecki.
- Był taki moment, że wszyscy już zwątpili, że otrzymamy dofinansowanie. Przyznam, że mmnie także zaczął się ten pesymizm udzielać. Każdy kto patrzył na kwotę, na które zadanie było szacowane, ponad 36 mln zł, nie wierzył, że się uda. Przetarg wygrała Ostrada z kwotą ponad 28 mln zł. Chcę zaznaczyć, to nie my wybraliśmy Ostradę. Było pięciu oferentów, jednakże to Ostrada, walcząc z konkurencją, wygrała przetarg – mówił starosta. I dodał: - Mam nadzieję, że potraktujecie to zadanie priorytetowo. Będziemy się bacznie przyglądać realizacji.
- Chciałbym podziękować Panu staroście, zarządowi powiatu, radzie powiatu i radzie gminy Baranowo za tę ważną, dla nas wręcz strategiczną, decyzję – przekazał wójt Toryfter.
Historię inwestycji na terenie gminy Olszewo-Borki przypomniał także radny Edward Luma. Podziękował staroście i wójt Anecie Larent, że doprowadzili do szczęśliwego finału wieloletnie starania o przebudowę drogi.


Samorządowcy zgodnie podkreślali kluczowe zaangażowanie posła Arkadiusza Czartoryskiego na rzecz uzyskania rządowego dofinansowania.

 

DSC_0580.JPGDSC_0612.JPGDSC_0623.JPGIMG_083134_1.jpgIMG_084941.jpgIMG_084958.jpgIMG_090531.jpgIMG_090606.jpgIMG_093248.jpg

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!