11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Budżet 2020 uchwalony

Rada gminy jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2020 rok. Dochody zaplanowano na kwotę 51 mln 454 tys. 480 zł, przewidywane wydatki to 53 mln 914 tys. 431 zł. Pozytywną opinię zarówno o budżecie jak i wieloletniej prognozie finansowej wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Największą pozycję w budżecie stanowią cele oświatowe w wysokości ponad 18 mln 669 tys. złotych.

Kolejne miejsce zajmuje dział Rodzina - ponad 16 mln 825 tys. zł, z czego wypłacane świadczenia wychowacze to ponad 12 milionów złotych.

Spłata zadłużenia z lat poprzednich wyniesie 1 mln 858 tys. zł.

Na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół zapisano 458 tys. zł.
Dofinansowanie gminy do komunikacji podmiejskiej oszacowane zostało na 160 tys. zł.
Roczny koszt oświetlenia drogowego wyniesie 400 tys. zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w roku 2020 ponad 8 mln 196 tys. zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne w przyszłym roku stanowić będą:

- dokończenie przebudowy ulic Sikorskiego, Pisarki w Zabrodziu/Krukach (z uzyskanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych),
- budowę ulicy Marsowej w Zabrodziu (z uzyskanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych),
- przebudowę ulic: Malczewskiego, Kossaka, Witkiewicza w Olszewie-Borkach (z uzyskanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych),
- dalszą modernizację przepompowni ścieków i sieci kaznalizacji sanitarnej w Olszewie-Borkach,
- budowę drogi gminnej wraz infrastrukturą towarzyszącą w Przystani (z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych),
- przebudowę drogi gminnej w Mostowie (z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych),
- przebudowę drogi gminnej relacji Stepna Stara-Żebry Ostrowy I (z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),
- budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara (z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),
- budowowę wodociągu w ul. Nowej w Antoniach (z uzyskanym dofinansowaniem na budowę drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Blisko 800 tys. zł wskazano jako dotację dla Powiatu Ostrołęckiego na budowę drogi powiatowej nr 2625W Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska.

Na wykonanie nowego oświetlenia w gminie zaplanowano kwotę 303 tys. 305 zł.

Jak podkreślała wójt Aneta Larent - nie jest to jednak lista zamknięta, ponieważ gmina będzie aktywnie ubiegać się o dofinansowanie kolejnych zadań inwestycyjnych, które będą wprowadzane do budżetu już w trakcie roku.

Wiele mniejszych zadań będzie wykonywanych we wszystkich miejscowościach w w ramach funduszu sołeckiego.

Jak wygląda budżet po stronie dochodów?

Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) wyniesie ok. 9 mln 247 tys. zł.
Subwencja oświatowa kształtować się będzie na poziomie 9 mln 758 tys. zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej jaka przypadnie naszej gminie to 5 mln 128 tys. zł.
Roczne wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na 1 mln 269 tys. zł, podatku rolnego - 88 tys. 149 zł, leśnego - 166 tys. 513 zł.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!