11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Apel do właścicieli psów

Poszukujemy właścicieli piesków błąkających się w msc. Olszewo-Borki przy ul. Lelewela i 3-go Maja. Osoby, które rozpoznają zwierzaki i mogłyby pomóc w ustaleniu ich właścicieli proszone są o kontakt z pracownikami Referatu Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska tut. urzędu pod nr telefonu: 510 133 449.


Jednocześnie, w związku z częstymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi samowolnie biegających psów na terenie naszej gminy, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie dzieci, przypominamy mieszkańcom o obowiązku zabezpieczenia swoich nieruchomości przed samowolną ucieczką psa i bezwzględnym utrzymywaniu zwierząt na terenie swojej posesji.
Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych ponoszą odpowiedzialność za szkody, zagrożenia i uciążliwości spowodowane ich zachowaniem.

IMG_20191216_085340.jpgIMG_20191216_085627.jpg

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!