11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Przebudowane drogi już służą kierowcom

Zakończył się remont dwóch gminnych dróg: odcinka ulicy Królewskiej w Kordowie i drogi prowadzącej do miejscowości Żebry-Perosy. Prace w założonym terminie wykonała firma "Drogi i Mosty" Jan Kaczmarczyk z Kacic k. Pułtuska. Odbiór inwestycji odbył się 22 listopada 2019 r. Remont drogi gminnej nr 250920W – ul. Królewska w miejscowości Kordowo obejmował odcinek o długości 245 m.

Wymieniono tam nawierzchnię jezdni (ze zjazadami) naprawiono pobocza gruntowe, odbudowano także przepust drogowy.

Remont drogi gminnej nr 250923W w miejscowości Żebry-Perosy był zadaniem o dużo większej skali. Ta istotna trasa łączy drogę krajową nr 61 z miejscowością Żebry-Perosy. Odbudowa obejmowała odcinek o długości blisko 2,5 km (do wysokości cmentarza). Wymieniono całą nawierzchnię jezdni, naprawiono pobocza z kruszywa naturalnego, odbudowano dwa przepusty drogowe. W obrębie kościoła zostały przebudowane przyległe chodniki.

Wartość robót budowlanych wyniosła 1.981.121,60 zł.

Oba zadania otrzymały 80% dofinansowania rządowego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Foto_1.jpgFoto_2.jpgFoto_3.jpgFoto_4.jpgFoto_5.jpgFoto_6.jpg

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!