11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Usuwanie wyrobów azbestowych – następna tura

Kontynuujemy działania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy. W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" na terenie województwa mazowieckiego, gmina uzyskała kolejne dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50.000,00 zł.


W związku z tym planowany jest jeszcze w tym roku odbiór 168,5 Mg wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych z pokryć dachowych tj. z ok. 50 budynków. Prace będą wykonywane w kolejności zgłoszeń jakie wpłynęły do Urzędu Gminy. Wykonawcą usługi będzie firma GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski z siedzibą: 02-495 Warszawa, ul. Skoroszewska 5/63.

Wcześniej na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki w 2019 roku" gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 21.000,00 zł przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 42.000,10.

W ramach tego programu odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 149,573 Mg wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych z pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie
45 nieruchomości położonych na terenie gminy.

Szczegółowe informacje w sprawie przebiegu prac można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska, tel 29 761 31 07, wew. 121.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!