11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wyłożenie uproszczonych planów urządzenia lasu

Wójt Gminy Olszewo-Borki, działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 129 ze zm.), informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach: 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 21, od dnia 24 października 2019 roku wyłożone zostały do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Olszewo-Borki, obręb ewidencyjny Rżaniec i Stepna Stara.


W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starosty Ostrołęckiego.
Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!