11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Konkurs wiedzy pożarniczej

Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Olszewie-Borkach organizuje eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.: "Zapobiegajmy pożarom". Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową oraz tradycją straży pożarnych. Tematyka obejmuje udział jednostek Straży Pożarnych w akcjach ratowniczo- gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz szkoleniu, zawodach, działalności prewencji i historię pożarnictwa.


Zachęcamy nauczycieli i opiekunów do zainteresowania udziałem w turnieju dzieci i młodzież oraz osób dorosłych.

Konkurs będzie prowadzony w grupach:
I grupa- klasy I-III
II grupa- klasy IV-V
III grupa- klasy VI-VIII
IV grupa- dorośli
Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku grafiki, tkactwa, rzeźby. Każdy uczestnik może wykonać i złożyć tylko jedną pracę. Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką (załącznik nr 1)

Eliminacje szkolne należy przeprowadzić do 07.11.2019r. Prace najwyżej ocenione (od 1 do 5szt z każdej grupy wiekowej) wraz z metryczką należy dostarczyć do Referatu Oświaty i Sportu
w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach do dnia 15 listopada 2019r.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!