11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Audyt gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2018

Jak wyglądała gospodarka finansowa gminy w ostatnich latach, czy kluczowe zadania były realizowane prawidłowo, czy są obszary które wymagają poprawy i dodatkowej analizy? Na te pytania odpowiada Raport opracowany przez biegłego rewidenta na zlecenie Wójt Anety Larent. Analiza obejmuje swoim zakresem istotne zagadnienia ekonomiczno-finansowe związane z funkcjonowaniem gminy Olszewo-Borki w latach 2015-2018.

Jak ocenił biegły rewident "po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją finansową należy stwierdzić, że pojawiają się w niej obszary, które wymagają dogłębnego sprawdzenia ze względu na dostrzeżone nieścisłości i rozbieżności w dokumentacji, które budzą obawy, co do rzetelności wykonywanych działań inwestycyjnych. Na uwagę zasługuje również fakt prowadzenia niespójnej, a czasami sprawiającej wrażenie wręcz przypadkowej, polityki wykupu gruntow przez Gminę. Część przeprowadzonych zakupów nie była uwzględniona w budżecie Gminy, a także w planach inwestycyjnych i finansowych. Niepokojący jest również brak dokumentacji dotyczącej dowozu dzieci do szkół, na który to cel zostały wyasygnowane kwoty z budżetu Gminy".

Pełen raport został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w postaci pliku pdf.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!