11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nieodpłatne usuwanie folii rolniczych

Informujemy, że Urząd Gminy w Olszewie-Borkach otrzymał możliwość otrzymania pełnego dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag. Środki będą pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z tym prosimy rolników posiadających ww. odpady z działalności rolniczej i zainteresowanych udziałem w tym bezpłatnym programie o wypełnienie i złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, Referat Ochrony Środowiska i Spraw Obywatelskich, pokój nr 21, w terminie do dnia 4 października 2019 roku.

We wniosku należy podać szacunkową masę (w tonach) posiadanych odpadów rolniczych, tj. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Podanie ilości odpadów pozwoli określić zapotrzebowanie na tę usługę w naszej gminie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!