11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Termin płatności III raty podatku za 2019r.

Przypomina się, iż 15 września upływa termin płatności III raty podatku za 2019 r. Wpłat można dokonywać u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Brodnicy 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010, zgodnie z otrzymaną decyzją podatkową. Dla uniknięcia błędów przy księgowaniu wpłaty prosi się o wskazanie numeru decyzji podatkowej.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!