11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nowe sieci gazowe już w projektowaniu

Polska Spółka Gazownictwa poinformowała Urząd Gminy o aktualnym przebiegu prac związanych z budową nowych linii gazowych. Jak przekazano zostały już zawarte umowy na opracowanie gazyfikacji miejscowości: Kordowo, Antonie i Nowa Wieś, rozstrzygnięto także przetarg opracowanie dokumentacji przetargowej dla Zabrodzia.

Przewidywane terminy realizacji projektów są następujące:

- II kwartał 2021 r. dla miejscowości Zabrodzie,
- III kwartał 2021 r. dla miejscowości Antonie i Nowa Wieś,
- IV kwartał 2021 r. dla miejscowości Kordowo.

Planowany termin budowy sieci gazowej to lata 2022-2023.

W czerwcu 2019 r. zostały zawarte umowy z obiorcami w miejscowości Łazy - planowany termin budowy gazociągu to II kwartał 2021 r.

W przypadku miejscowości Nakły Spółka wskazała, że obecnie nie przystąpiono do planów budowy gazociągu ze względu na zbyt małe zainteresownie mieszkańców. Jednak w przypadku zwiększonego zainteresowania odbiorców poborem paliwa gazowego "zostanie ponownie przeprowadzona ocena efektywności ekonomicznej".

Jak podkreślają przedstawiciele spółki w szansę na szybszą realizację mają grupowe wnioski mieszkańców o przyłączenie do sieci gazowej. Należy w tym celu sporządzić (wydrukować) mapkę poglądową miejscowości z zaznaczonymi nieruchomościami i wstępną deklaracją przyłączenia budynków do sieci (nie jest ona wiążąca). Tak sporządzoną delarację należy dostarczyć na adres:

Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Dział Rozwoju
ul. Równoległa 4a
02-235 Warszawa

Można również skorzystać z internetowej (indywidualnej) możliwości deklaracji takiego zgłoszenia:https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!