11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nabór wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy na użytkach zielonych

W związku z komunikatem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 września 2019r., Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje, że wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą na łąkach i pastwiskach będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2019r. w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, pokój nr 20 i 21.


Wnioski, które zostały złożone przez rolników w I naborze nie wymagają aktualizacji, jeżeli zawierały straty w użytkach zielonych.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach pokój nr 20 i 21
Wniosek (do pobrania)

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!